1)Kırklareli İlinde Otoban Kenarlarında Bulunan Tarım Arazilerinde Bazı Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması - Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: NKÜBAP. 00.24.YL.10.24 - A.Adiloğlu, O. Pak, S.Adiloğlu

 

2)Cd Toksitesinin Fasulye (Phaseolus vulgaris) Bitkisinde Meydana Getirdiği Stres Proteinlerinin ve Fizyolojik Değişimlerin Belirlenmesi - Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi - A.Adiloğlu, E.Gönülsüz

 

3)Trakya Bölgesi Buğday ve Ayçiçeği Ekim Alanlarında Çinko Miktarının Tayininde Uygulanabilecek Kimyasal Ekstraksiyon Yöntemlerinin Belirlenmesi - Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-425

 

4)Uzunköprü ve Meriç Yöresinde Çeltik Sulamasında Kullanılan Ergene Nehri’nde Bazı Ağır Metal Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması - Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi TÜBAP-456 - A.Adiloğlu, H.H.Tok, H.İbar, Ö.zaim, N.Öner, E. Gönülşsüz, S.Adiloğlu

 

5)Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Kanola Tarımında Bitkilere Yarayışlı Bor Miktarının Belirlenmesinde Kullanılabilecek Kimyasal Ekstraksiyon Yöntemlerinin Belirlenmesi - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi-A.SÜmer, A.Adiloğlu, S.Adiloğlu

 

6)İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde İSKİ Atıksu Arıtma Çamuru Kullanımının Bitki Gelişimi, Toprak Özelikleri ve Su Kullanımına Etkisi - TÜBİTAK - F.Konukçu, A.N.Yüksel, E.Gezer, A.Adiloğlu

 

7)Trakya Yöresinde Buğdayın ve Buğday Yetiştirilen Toprakların Bazı Makro ve Mikro Element İçeriklerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma - M.T.Sağlam, H.H.Tok, A.Adiloğlu, N.Öner

 

8)Trakya Bölgesinden Alınan Bazı Toprak Örneklerinde Çeşitli Gübrelerden Ortaya Çıkan Amonyak ޞeklindeki Azot Kayıpları Üzerinde Bir Araştırma - Trakya Üniversitesi - M.T.Sağlam, H.H.Tok, A.Adiloğlu, N.Öner, A.R.Demirkıran, K.Bellitürk

 

9)Trakya’daki Ergene Nehri ve Kollarında Bazı Kirlilik Parametrelerinin Araştırılması - TAGEM - H.H.Tok, H. Ekinci, A.Adiloğlu, R. Çakır, O.Yüksel,F. Avşar, A. Gidirişlioğlu, Y. Kavdır

 

10)Trakya Bölgesi Topraklarında ޞeker Pancarı Bitkisinde Bor Noksanlığı Belirtilerinin Araştırılması ve Bu Belirtilerin Bazı Bor Bileşikleri ile Giderilmesi - ETİBANK Projesi- H.H.Tok, M.T.Sağlam, H.Altat, A.Adiloğlu

 

11)Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı. Toprak- Arazi Kullanımı Teknik Raporu ve Haritaları - Trakya Üniversitesi Çevre Bakanlığ - Prof. Dr. Cemil CANGİR, Yard.Doç. Dr. Hüseyin GÜHER , Araş. Gör. Duygu BOYRAZ, Uzman Ali KANDEMİR

 

12)Edirne İlinde Bulunan Asit Karakterli TopraklarınBitki Besin Elementleri ve Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma - NKUBAP.00.24.YL.10.11 - Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK, Emin ޞİNİK

 

13)Karamehmet Köyü (Çorlu-Tekirdağ) Arazilerinin Ayrıntılı Toprak Etüd ve Haritalaması, Arazi Kullanım Planlaması - Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü - Prof. Dr. Cemil CANGİR, Araş. Gör. Duygu BOYRAZ

 

14)Sultanköy Beldesi (İpsala-Edirne) Arazilerinin Ayrıntılı Toprak Etüd ve Haritalaması, Arazi Kullanım Planlaması - Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü - Prof. Dr. Cemil CANGİR, Araş. Gör. Duygu BOYRAZ

 

15)UYGUN OLMAYAN FİZİKSEL KOŞULLARA SAHİP TOPRAKLARIN TOPRAK DÜZENLEYİCİLERİ ile İYİLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi - Yrd. Doç. Dr. Duygu BOYRAZ Zir. Yük. Müh. Hafize NALBANT

 

16)Tekirdağ Yöresinde Farklı pH Değerlerine Sahip Topraklarda Yetişen Mısır Bitkisinde Çinko-Kadmiyum Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma - NKÜBAP-00.24.DR.09.02 - Prof. Dr. M. Turgut SAОLAM (Yürütücü); Öğr.Gör. Bahar SÖZÜBEK (Araştırıcı); Yrd.Doç.Dr. Korkmaz BELLİTÜRK (Araştırıcı)

 

17)İnorganik ve Organik Maddeler Karıştırılmış Cibrenin Fide Üretiminde ve Topraksız Tarımda Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanım Olanakları - TÜBİTAK-TOVAG/1002-1080857 - Prof. Dr. Servet VARIޞ (Yürütücü), Doç. Dr. Uğur BAL (Araştırıcı), Doç. Dr. Yeşim ERDEM (Araştırıcı), Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK (Araştırıcı), Aslı GÖKGÖZ (Araştırıcı), Onur İNAL (Araştırıcı)

 

18)Santrifüjlü Gübre Dağıtma Makinalarında Değişken Miktarlı Gübreleme İçin Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi - TÜBAP-600 (Trakya Üniversitesi) - Prof.Dr. Bahattin AKDEMİR (Yürütücü), Yrd.Doç.Dr. Nezihi SAОLAM (Araştırıcı), Yrd.Doç.Dr. Korkmaz BELLİTÜRK (Araştırıcı), Beytullah AYDOОDU (Araştırıcı)

 

19)Tekirdağ Topraklarında Üre ve Hidrolizi Üzerine Bir Araştırma - TÜBAP-577 (Trakya Üniversitesi) - Prof. Dr. M. Turgut SAОLAM (Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK (Araştırıcı)

 

20)Trakya Yöresinde Buğdayın ve Buğday Yetiştirilen Toprakların Bazı Makro ve Mikro Element İçeriklerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma - TÜBAP-252 (Trakya Üniversitesi) - Prof.Dr. M. Turgut SAОLAM (Yürütücü), Prof.Dr. H.H. TOk (Araştırıcı), Prof.Dr.Aydın ADİLOОLU (Araştırıcı), Yrd.Doç.Dr. Korkmaz BELLİTÜRK (Araştırıcı), Yrd.Doç.Dr. Nureddin ÖNER (Araştırıcı)

 

21)Trakya Bölgesi’nden Alınan Bazı Toprak Örneklerinde Üre, Amonyum Nitrat, Amonyum Sülfat ve Bazı Kompoze (20-20-0, 25-5-0) Gübrelerde Ortaya Çıkan NH3 ޞeklindeki Azot Kayıplarının Tespiti - TÜBAP-132 (Trakya Üniversitesi) - Prof. Dr. M. Turgut SAОLAM (Yürütücü), Prof.Dr.H.H. TOK (Araştırıcı), Prof.Dr.Aydın ADİLOОLU

 

 

22)Sera koşullarında karanfil (Dianthus Caryophyllus L)yetiştiriciliğinde farklı dozlarda demir(Fe) Uygulamalarının etkisi - NKÜBAP(2011/11) - T.Kiper, A.Korkut, S.Adiloğlu, Ö.Karakaş

 

23)Artan dozlarda azot uygulamasının komatsuna (Brassica rapa var. Pervidis) bitkisinin bazı besin elementleri, C vitamini, protein ve biyolojik özellikleri üzerine etkisi - NKÜBAP(2011/13) - F.AÇIKGÖZ ERYILMAZ, A.ADİLOОLU, F.DAОLIOОLU, S.ADİLOОLU,G.ÇELİKYURT,Ö.KARAKAŞ

 

24)Bazı Ağır Metaller (Pb, Cd, Co) İle Kirlenmİş Toprakların Kanola (Brassica napus L.) Bitkisi Kullanılarak Bitkisel Arıtım (Fitoremediasyon) Tekniği İle Islahı - NKUBAP - A.ADİLOĞLU, Ö. KARAKAŞ