Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunları,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda

Tarım Kredi Kooperatiflerinde

Ziraat Bankalarında

Devlet Su İşleri'nde

Belediyelerde

Resmi ve özel toprak-su analiz laboratuarlarında

Gübre fabikalarında

Özel çiftlik ve seralarda

Doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği

TARİŞ, Trakya Birlik, FiskoBirlik, TEMA gibi kuruluşlarda

Toprak Mahsülleri Ofislerinde çalışabilmektedirler.

Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunlarıdır.