2015-03-11

Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'nın Bitki Örtüsü ve Ekonomik Türlerine Kısa Bir BakışBölümümüz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK  "Vermikompost (Solucan Gübresi) ve Zeytincilikte Gübrelemenin Önemi" isimli bir konferans vermiştir.