2015-03-11

Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'nın Bitki Örtüsü ve Ekonomik Türlerine Kısa Bir Bakış



Bölümümüz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK  "Vermikompost (Solucan Gübresi) ve Zeytincilikte Gübrelemenin Önemi" isimli bir konferans vermiştir.