2015-11-18

Erozyonla Mücadele Haftası KonferansıGenç TEMA topluluğu tarafından organize edilen “Toprak Yoksa Ekmek De Yok Konferansı”nda   Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU, bir sunum yaprak toprak ve erozyon hakkında bilgi verdi.

Konferansta toprağın üretilebilir bir kaynak olmadığını kaydeden Prof. Dr. Aydın ADİLOĞLU, dünyada her yıl 24 milyar toprağın erozyonla kaybedildiğini ifade ederek, ülkemizde ise her yıl ortalama 550 milyon ton toprağın erozyona uğrayarak başka yerlere taşındığını açıkladı. Prof. DrAdiloğlu, dünyada her yıl 60 milyon hektarlık tarım arazisinin erozyon nedeniyle yok olduğunu söyledi.